Tezeva cân bằng chi phí với việc sử dụng tài sản, hiệu suất và chi phí vận hành tối ưu!

Tezeva là nền tảng sản phẩm được kết nối gốc trên nền tảng Đám mây khai thác sức mạnh của IoT, công nghệ thuật toán đám mây và phân tích để khai thác tối đa chi phí vận hành cho cả OEM và khách hàng của họ. OEM có thể tăng lợi nhuận dịch vụ bằng cách chuyển sang phương pháp tiếp cận dịch vụ sau bán hàng chủ động với theo dõi hiệu suất và sức khỏe tình trạng thiết bị, máy móc theo thời gian thực, chẩn đoán từ xa và bảo trì dự đoán các thiết bị, máy móc hay tài sản được triển khai từ xa. Nền tảng này mang đến trải nghiệm lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời hoạt động có thể xem như một nguồn tin cậy duy nhất cho cả OEM và khách hàng của họ.

Các lợi ích mang lại khi triển khai hệ thống Tezeva

 

 

Tezeva cung cấp giải pháp toàn diện để giám sát tài sản từ xa theo thời gian thực cùng với quản lý vòng đời dịch vụ liền mạch. Là một nền tảng tích hợp duy nhất, Tezeva được trang bị một số chức năng ngoại vi phong phú để số hóa, tự động hóa và hợp lý hóa các hoạt động dịch vụ hiện trường. Thúc đẩy hiệu quả và cải thiện biên dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin chi tiết do Tezeva tạo ra.

Các chức năng chính

Dự án đã triển khai

1. Tezeva hệ thống quản lý bảo trì thông minh - Khách hàng: TEAL

TEAL tự định vị mình là nhà cung cấp giải pháp khác biệt trong thị trường tự động hóa đông đúc
TEAL (Titan Engineering & Automation Ltd) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Titan TEAL cung cấp các giải pháp lắp ráp và thử nghiệm đẳng cấp thế giới cho các phân khúc ngành khác nhau như giao thông vận tải, năng lượng, khoa học đời sống, kỹ thuật và hàng tiêu dùng đóng gói. Họ cũng cung cấp các giải pháp sản xuất có độ chính xác cao cho các linh kiện và cụm phụ trong phân khúc hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Tezeva ™ giúp TEAL giám sát từ xa các tuyến SPM và chủ động can thiệp để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tăng hiệu suất sử dụng tài sản. Điều này cho phép khách hàng của họ cải thiện năng suất của dây chuyền và tăng biên lợi nhuận hoạt động.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu cho chùng tối nếu muôn nghiên cứu điển hình để hiểu cách TEAL định vị mình như một nhà cung cấp giải pháp khác biệt trong thị trường tự động hóa đông đúc.

Email: info@aucontech.com

page-header

Tagname: #Maintenance #Tezeva #ERP #MES

zalo