Tin tức

Giới thiệu về công nghệ mạng riêng ảo dựa trên giao thức SSL/TLS và triển khai an toàn trong một số sản phẩm mật mã dân sự

  Thứ Fri, 07/05/2021

02:31:00 | 25-12-2020 Cùng với sự phát triển bùng nổ về công nghệ, mạng Internet ngày càng được mở rộng, đồng thời sẽ khó kiểm soát và kèm theo đó là sự mất an toàn tro...

ĐỌC TIẾP

Tiếp tục phát triển cho các mạng công nghiệp bất chấp đại dịch

  Thứ Mon, 03/05/2021

bởi Thomas Carlsson | Ngày 31 tháng 3 năm 2021 Thị phần mạng công nghiệp năm 2021 theo HMS Networks Hàng năm, HMS Networks thực hiện một nghiên cứu về thị trường mạng công nghiệp để phân...

ĐỌC TIẾP

Single Pair Ethernet (SPE) là gì? SPE Tương lai cho nền công nghiệp 4.0

  Thứ Sun, 25/04/2021

Single Pair Ethernet (SPE) là công nghệ mạng lớp vật lý chỉ sử dụng một cặp dây đồng xoắn. SPE cho phép giao tiếp IP liên tục giữa máy chủ và đám mây cũng như cung cấp năng lượng trong các giải ph...

ĐỌC TIẾP

The 7 Principles of the Industrial Internet of Things (IoT)

  Thứ Fri, 02/04/2021

In my opening remarks, I recounted what I believe to be seven basic principles that underpin the IoT. I have derived these conclusions and observations over the last four years while working with ...

ĐỌC TIẾP

HMS ra mắt Anybus Communicator thế hệ thứ hai - kết nối các thiết bị và máy móc trong tương lai

  Thứ Mon, 22/03/2021

Cổng Anybus mới HMS ra mắt Anybus Communicator thế hệ thứ hai - kết nối các thiết bị và máy móc trong tương lai 20 năm sau bản phát hành ban đầu, HMS Networks hiện công b...

ĐỌC TIẾP

IIoT, IoT, or MES Platforms: What's the Difference?

  Thứ Fri, 12/03/2021

There are over 600 IoT platform vendors globally right now. You have generalized IoT platforms, industrial IoT (IIoT) platforms, and manufacturing execution systems for industrial enterprises. Som...

ĐỌC TIẾP
zalo